Hệ thống hỗ trợ khách hàng


Nhằm mục tiêu hỗ trợ khách hàng được tốt hơn và kịp thời hơn, Ngân Long đã xây dựng hệ thống online, tiếp nhận và xử lý yêu cầu của quý khách.
image
Hotline: (028) 38 620 883 - Hỗ trợ 24/7
  • Ngay khi nhận được yêu cầu của quý khách, tùy nội dung, tùy mức độ của yêu cầu mà quản trị viên sẽ phân công chuyên viên thích hợp, thực hiện xử lý yêu cầu này.
  • Quý khách có thể kiểm tra tình trạng của yêu cầu trực tiếp trên trang web, hoặc vui lòng kiểm tra email để có được thông tin mới nhất.
  • Xem thêm các quy ước về việc gởi yêu cầu ở đây.

Yêu cầu mới


Vui lòng cung cấp thông tin chi tiết để được hỗ trợ tốt nhất. Hãy đăng nhập để quản lý yêu cầu.

Tạo yêu cầu mới

Kiểm tra trạng thái yêu cầu


Chúng tôi lưu trữ tất cả các yêu cầu của bạn, giúp có thể tra cứu dễ dàng khi cần thiết.

Kiểm tra yêu cầu

Thông tin

Đang xử lý...